Spermatest – Fertilitetstest man

Fertilitetstest för män

Många par lider av barnlöshet. Det kan orsakas av en mängd olika faktorer. Innan man visste bättre lades skulden ofta på kvinnan. I dessa upplysta tider vet man dock att fördelningen mellan kvinnor och män är ganska lika och 40-50 % orsakas av mannen. I cirka tio procent av fallen hittar man inte någon förklaring. Spermatest har därför blivit väldigt populära då det är ett sätt att testa fertiliteten hos en man. Det är ett snabbt och lätt sätt att se om du har normalt antal spermier.

Vad mäter spermietesterna?

Spermatesterna mäter hur mycket spermier det finns i sädesvätskan. På så sätt kan du se om du ligger inom normala nivåer eller om du har onormalt lite spermier. Skulle det vara så att du har ett lågt antal spermier skulle det kunna vara en förklaring till den ofrivilliga barnlösheten. Över 20 miljoner spermier per ml är nivåer som ligger inom det normala.

Att använda spermatest är enkelt och påminner om att ta ett graviditetstest. Till testerna följer skriftliga instruktioner som det bara är för dig att följa.

Varför ska du handla spermietest online?

Det finns många fördelar med att handla spermietest av oss online. Priserna är lägre, du sparar tid, det är snabb leverans och du kan handla anonymt. Testerna levereras i diskret förpackning.

Vad kan jag göra om jag har lågt spermieantal?

Om du upptäcker att du har lågt antal spermier vid mer än ett testtillfälle när du använder spermatesterna bör du söka läkarhjälp för att reda ut vad det beror på och vad du kan göra.

Vad du äter och hur du lever kan påverka spermiekvalitén så att äta kosttillskott kan hjälpa, men för att vara säker bör du konsultera läkare. Kosttillskott som innehåller zink kan hjälpa till att leda till normal fertilitet. Selen kan hjälpa till att återfå normal spermatogenes. Det innebär processen när spermier differentieras från stamceller till färdiga spermier.

Visar alla 2 resultat

Spermatest 2x

199.00kr

Spermatest

129.00kr