PSA test – Snabbtest

Bland män är prostatacancer den typ av cancer som är högst representerad. Prostatacancer går ofta att effektivt behandla genom att förhindra att cancern sprids. Det är dock viktigt att prostatacancer upptäcks och behandlas så fort som möjligt, och med regelbundna prostatatest är det lättare att upptäcka sjukdomen innan den hinner spridas. Risken för prostatacancer ökar med åldern, vilket betyder att äldre generellt bör testa sig med kortare intervall.

Hela processen tar normalt inte mer än 15 minuter.  Ett Prostata snabbtest har inte hundraprocentig noggrannhet men ger indikationer om något står fel till i prostatan. Denna produkt är CE märkt för användning professionellt av vårdpersonal.

Vad mäter ett prostatatest och vilka slutsatser kan man dra av resultatet?

Detta PSA test mäter PSA-nivån i prostatan. PSA test görs normalt för att upptäcka eventuella sjukdomar. Prostata test mäter alltså PSA-nivån och ger besked om värdet är normala eller höga. Ett högt PSA-värde behöver inte innebära sjukdom.

Vad är PSA?

PSA är ett protein som finns i prostatan. Beroende på ålder ska PSA finnas i prostatan i olika mängd. När PSA-värdet är högre än normalt kan det tyda på någon form av sjukdom. Det kan till exempel vara prostatacancer, prostatit (inflammation i prostatakörteln), åldersrelaterad sjukdom eller liknande. Gemensamt för alla prostatarelaterade problem är att ju snabbare de upptäcks desto mer effektiv blir behandlingen. PSA gör även att spermierna blir rörligare. Män under 50 år bör inte ha ett värde över 3.0 µg/L i blodet samt om testet visar positivt innebär det att PSA värdet är över 4.0 µg/L.

Visar alla 2 resultat