HIV Test

VAD ÄR HIV?

HIV (Humant Immunbrist-Virus) är ett blodburet virus som kan överföras genom oskyddad anal eller vaginal sex och dela HIV-smittade sprutor. HIV attackerar immunceller och kan utvecklas till AIDS i senare skeden. Viruset lagras i immuncellernas arvsmassa och läker inte ut spontant, vilket medför att den som är smittad bär på viruset under resten av livet.

HIV-1 & HIV-2

För den smittade kan skillnaderna i sjukdomsförloppet vara mycket olika beroende på det virus som angripit kroppen. HIV-1- och HIV-2-virustyperna är nära besläktade men skiljer sig åt i världen. HIV-1 har spridit sig över hela världen, medan HIV-2, som anses vara en mildare form finns nästan uteslutande i Västafrika.

Hiv test hemma

Vårt HIV Test är ett helt anonymt självtest som ger resultatet omedelbart efter endast 5-10 minuter. Misstänker du dig vara HIV-infekterad, eller kännes du en osäkerhet om eventuell Hiv-smitta bör du inte vänta. Testa ungefär 2-3 veckor efter infektionsrisk, nästa ca. 6-8 veckor efter infektion. Det sista testet ska tas ungefär 3 månader efter att du utsatts för infektionen.

Visar ditt HIV test ett positivt utslag rekommenderar vi att du uppsöker en läkare för vidare utredning.

Läs om HIV Symtom – Här