Integritetspolicy


Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn.

På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

De uppgifter som lagras är de fält som respektive formulär innehåller. Vi sparar mail eller uppgifterna max 6 månader. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke av kunden vid ett eventuellt köp på sajten då formulär fylls i med uppgifter.

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation (Enbart befintliga företagskunder). Samt för att marknadsföra innehåll från sajten. Se Cookie Policy.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig hos provsvaret.se. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig

Telefon: 0762645830
E-post:  info@provsvaret.se

Provsvaret Sverige AB (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 559204-7822
Sverige, Borås