Graviditetstest

Vad betyder det om graviditetstestet visar ett svagt streck?

En svag testlinje betyder egentligen lika mycket som ett starkt så länge resultatet visar sig inom 5 minuter från att testet utfördes. En rekommendation kan vara att göra om testet eller vänta en extra dag och sedan göra om testet.

Vad gör jag om ett testresultat visar negativt på mitt Graviditetstest?

Detta kan bero på att koncentrationen av hcg nivåerna i din urin inte är tillräckligt höga att ge ett utslag på stickan. Om du misstänker graviditet eller inte fått någon mens inom en vecka är det bäst att utföra ett nytt test. Får du ett negativt resultat & mensen fortfarande är utebliven kontakta en läkare.

Vad gör jag om ett testresultat visar positivt?

Om Graviditetstestet indikerar på positivt bör du kontakta en gynekolog eller barnmorska för rådgivning.

Att läsa av ditt resultat på Graviditetstest.

Positivt resultat (två streck) – Du är gravid
Visar indikationsfönstret två streck (både i kontroll- och testzonen) indikerar detta att du har ett positivt resultat och är gravid.

Färgintensiteten kan variera på strecken och beror på att koncentrationen av Luteiniserande Hormon kan skifta i olika skeden av graviditeten. Det är därför som säkrast att ta ditt graviditetstest på morgonen då graviditetshormonets nivån är som högst. Om du är gravid ber vi dig kontakta din barnmorska för vidare rådgivning.

Negativt resultat (ett streck) – Du är inte gravid
Visar indikationsfönstret endast ett färgat streck i kontrollzonen och inget synligt streck i testzonen indikerar detta att du har ett negativt resultat och är inte gravid. Om din menstruation uteblir och testet fortsätter påvisa ett negativt resultat är det viktigt att du kontaktar din barnmorska, gynekolog eller läkare för vidare rådgivning.

Ogiltig resultat – Gör om testet. Ett ogiltigt resultat är när inga synliga streck visas alls eller när endast ett streck i testzonen visas men inget i kontrollzonen. Vi ber dig att utföra ett nytt test. Om problemet uppstår ber vi dig kontakta Provsvarets kundservice.

Läs mer om Graviditetstester – Klicka här