Gränsvärden för olika droger

För varje droganalys finns ett gränsvärde (eng. cut-off). När koncentrationen av en drog är högre än detta gränsvärde visar drogtestet ett positivt resultat. När koncentrationen av en drog är lägre än gränsvärdet visar drogtestet ett negativt resultat Det kan alltså vara så att provet innehåller en så liten mängd av en viss drog att det inte når upp till gränsvärdet.

Gränsvärden urin

SubstansGränsvärde
Alkohol 
Amfetamin 
Bensodiazepiner 
Buprenorfin 
Cannabis 
Clonazepam 
EtG (Ethyl Glucuronide) 
Fentanyl 
Ketamin 
Kokain 

SubstansGränsvärde
Klonazepam 
LSD 
MDMA (Ecstasy) 
Metamfetamin 
Metylfenidat 
Metadon 
Morfin 
Opiater 
Oxycodon 
Oxycontin 
Propoxifen 

SubstansGränsvärde
Ritalinsyra 
Spice K2 
Subutex 
Tramadol 
Zolpidem 
Zopiklo 
  
  
  

Gränsvärden saliv

SubstansGränsvärde
Alkohol 
Amfetamin 
Bensodiazepiner 
Buprenorfin 
Cannabis 
Clonazepam 
EtG (Ethyl Glucuronide) 
Fentanyl 
Ketamin 
Kokain 
SubstansGränsvärde
Klonazepam 
LSD 
MDMA (Ecstasy) 
Metamfetamin 
Metylfenidat 
Metadon 
Morfin 
Opiater 
Oxycodon 
Oxycontin 
SubstansGränsvärde
Propoxifen 
Ritalinsyra 
Spice K2 
Subutex 
Tramadol 
Zolpidem 
Zopiklo