Drogtest på jobbet

Drogtester på arbetsplatserna tycks öka & antalet utförda drogtest inom arbetslivet har ökat kraftigt under de senaste 5 åren och förväntas att öka. Av säkerhetsskäl på företagen idag vill man upptäcka missbruk i tid och kunna minska den ökade risken av arbetsrelaterade olyckor & arbetstagarens frånvaro från arbetsplatsen när det gäller ohälsa & sjukdom från droger.

Drogtester i arbetslivet ÄR nödvändigt

När någon skriver på ett anställningsavtal har arbetsgivaren skyldighet över din säkerhet på arbetsplatsen. Därför kan det vara lämpligt att genomföra ett drogtest som arbetsgivare för att vara helt säker vid en eventuell anställning. Speciellt för arbetsgivare som arbetar i säkerhetsklassade yrken. När man utför drogtester på arbetsplatsen innebär det inte bara en minskad olycksfallsrisk, det kan även innebära positiva hälsoeffekter bland personalen.

”Anställd kan inte vägra drogtest”

REPLIK: Anställda kan inte vägra drogtester, det visar bland annat en tidigare dom från Arbetsdomstolen, skriver Annett xxx, LO-TCO Rättskydd.

Det är viktigt att anställda får rätt information när det gäller skyldigheten att genomgå drogtest. Det finns därför anledning att bemöta vad Ingela xxx skriver om att en anställd har rätt att vägra göra testet om metoden inte är säkerställd. Det stämmer inte. En anställd som vägrar att utföra ett drogtest som arbetsgivaren beordrat riskerar sin anställning. Facket kan inte lägga tolkningsföreträde på arbetstagares skyldighet att genomgå drogtest.

Den som ändå vägrar att testa sig gör sig skyldig till ordervägran och riskerar sin anställning.  Detta gäller även om en domstol senare skulle komma fram till att arbetsgivaren inte hade rätt att kräva testet. Det ska tilläggas att Arbetsdomstolen är väldigt tillåtande gentemot arbetsgivaren när det gäller formerna för drogtestet. Det framgår tydligt av domen AD 2001 nr 3 (Fryshusdomen). I det fallet gick testet till på så sätt att ett urinprov skulle tas av en kollega som inte var sjukvårdsutbildad. Kollegan skulle titta på medan den anställde kissade i en plastmugg och sedan göra analysen med hjälp av en provsticka. Den anställde motsatte sig testet och blev uppsagd. Arbetsdomstolen menade att metoden var ”adekvat” och ”tillräckligt säker”. Arbetsdomstolen ansåg att uppsägningen var sakligt grundad. När det gäller riktlinjer för att säkerställa testmetoder är det utmärkt att sådana tas fram. I de fall det är befogat att kräva drogtester borde det vara en självklarhet på hela arbetsmarknaden att testmetoden är säkerställd.

Källa: Dagens Arbete

Drogtest på vårdcentral inför jobbintervju eller anställning?

Drogtest vid nyanställning: Många arbetsgivare vill hellre att man gör drogtestet eller drogtestning på plats och inte på en vårdcentral då det sparar tid & pengar inför en eventuell anställning.

Manipulera salivprov & Drogtest Manipulation

Under provtagning är det viktigt att se till att den personen i fråga inte har något föremål i munnen som kan hjälpa till att manipulera drogtestningen.

  • Får ej dricka vatten eller läsk precis innan provtagningen
  • Inget snus i munnen & inget tuggummi.
  • (Absolut inget alls i munnen innan testet ska utföras)

Köpa drogtest i butik?

Vi rekommenderar att köpa via nätet där priser alltid blir billigare.

Läs mer om: Drogtest