Detektionstid Drogtest


En Drogtest panel mäter utifrån ett givet gränsvärde: cut-off ng/ml. Gränsvärdet bestämmer hur mycket narkotika det måste vara i urinen för att provet ska visa ett positivt resultat.

Nedanstående tabell visar ungefärliga detektionstider för olika drogsubstanser vid urin och saliv test.

Alla detektionstiden kan varierar beroende på ålder, kroppsmassa, ämnesomsättning frekvensen av intag/missbruk MM.

detektionstid drogtest urin

Detektionstider för drogtest via urinen
Ladda ner PDF
detektionstid drogtest saliv

Detektionstider för drogtest via saliv
Ladda ner PDF