Detektionstider för olika droger

En Drogtest panel mäter utifrån ett givet gränsvärde: cut-off ng/ml. Gränsvärdet bestämmer hur mycket narkotika det måste vara i urinen för att provet ska visa ett positivt resultat. Nedanstående tabell visar ungefärliga detektionstider för olika drogsubstanser vid urin och saliv test.

Alla detektionstiden kan varierar beroende på ålder, kroppsmassa, ämnesomsättning frekvensen av intag/missbruk MM

Detektionstider i urin

Substans Detektionstid
Alkohol
Amfetamin Upp till 4 dygn
Bensodiazepiner Upp till 4 dygn för lågdosämnen Upp till 3 veckor för högdosämnen
Buprenorfin Upp till 2-3 dygn
Cannabis Upp till 4 dygn vid sporadisk bruk Flera månader vid långvarig användning
Clonazepam Upp till 4 dygn
EtG (Ethyl Glucuronide) Upp till 3 dygn
Fentanyl Upp till 4 dygn
Ketamin Upp till 2-3 dygn
Kokain Upp till 3 dygn
Substans Detektionstid
Klonazepam
LSD
MDMA (Ecstasy) Upp till 2 dygn
Metamfetamin Upp till 3 dygn
Metylfenidat Upp till 2 dygn
Metadon Upp till 2 veckor
Morfin Upp till 4 dygn
Opiater Upp till 2-4 dygn
Oxycodon Upp till 2-4 dygn
Oxycontin
Propoxifen Upp till 4 dygn
Substans Detektionstid
Ritalinsyra
Spice K2 Upp till 1-2 dygn
Subutex
Tramadol Upp till 2 dygn
Zolpidem Upp till 4 dygn
Zopiklo Upp till 4 dygn

Detektionstider i saliv

Substans Detektionstid
Alkohol  
Amfetamin 1-2 dygn
Bensodiazepiner 1 dygn
Buprenorfin  
Cannabis 2-5 timmar
Clonazepam  
EtG (Ethyl Glucuronide)  
Fentanyl  
Ketamin  
Kokain 1 dygn
Substans Detektionstid
Klonazepam  
LSD  
MDMA (Ecstasy)  
Metamfetamin  
Metylfenidat  
Metadon  
Morfin  
Opiater 1 dygn
Oxycodon  
Oxycontin  
Substans Detektionstid
Propoxifen  
Ritalinsyra  
Spice K2 1 dygn
Subutex  
Tramadol 1 dygn
Zolpidem  
Zopiklo