Detektionstider för olika droger

Detektionstider kan variera beroende på drogtest, därför är det viktigt att veta hur länge just det tester du använer detekteras. En Drogtest panel mäter utifrån ett givet gränsvärde: cut-off ng/ml. Gränsvärdet bestämmer hur mycket narkotika det måste vara i urinen för att provet ska visa ett positivt resultat. Nedanstående tabell visar ungefärliga detektionstider för olika drogsubstanser vid urin och saliv test.

Hur länge sitter droger i kroppen?

Alla detektionstiden kan varierar beroende på ålder, kroppsmassa, ämnesomsättning frekvensen av intag/missbruk MM.

Detektionstider droger urin

SubstansDetektionstid
Alkohol 
AmfetaminUpp till 4 dygn
BensodiazepinerUpp till 4 dygn för lågdosämnen
Upp till 3 veckor för högdosämnen
BuprenorfinUpp till 2-3 dygn
CannabisUpp till 4 dygn vid sporadisk bruk
Flera månader vid långvarig användning
ClonazepamUpp till 4 dygn
EtG (Ethyl Glucuronide)Upp till 3 dygn
FentanylUpp till 4 dygn
KetaminUpp till 2-3 dygn
KokainUpp till 3 dygn

SubstansDetektionstid
Klonazepam 
LSD 
MDMA (Ecstasy)Upp till 2 dygn
MetamfetaminUpp till 3 dygn
MetylfenidatUpp till 2 dygn
MetadonUpp till 2 veckor
MorfinUpp till 4 dygn
OpiaterUpp till 2-4 dygn
OxycodonUpp till 2-4 dygn
Oxycontin 
PropoxifenUpp till 4 dygn

SubstansDetektionstid
Ritalinsyra 
Spice K2Upp till 1-2 dygn
Subutex 
TramadolUpp till 2 dygn
ZolpidemUpp till 4 dygn
ZopikloUpp till 4 dygn